středa 19. července 2017

Stručný přehled filmů ze žánru meč a magie / sword and sorcery

...aneb barbaři v kožených slipech a s obouručním mečem

Pokud se podíváme na filmovou fantasy jako takovou, její naprosté počátky se dají vysledovat v žánru nazývaném meč a sandály. Definice (ne zrovna vyčerpávající, jak uvidíme později) pak praví, že se jedná o zpracování řeckých mýtů, pověstí a historie. Potažmo se tento pojem přeneseně používá i na období Říše římské. Nejčastějším hrdinou je pak paradoxně Herkules. Paradoxně proto, že ač v těch příbězích vystupují řečtí bohové a mýtické bytosti, Herkules je jméno latinské  - a tudíž by se měl správně jmenovat Herákles.

Dalšími „pravěkými“ fantasy počiny jsou pak filmová zpravování pohádek Tisíce a jedné noci, typicky Sindibád. Zapomenout nesmíme ani na Odyssea a Jásona. Od těchto tří se pak na dlouhou dobu odvíjí všechny námořní/pirátské filmy s fantasy prvky. Aby to někomu nebylo líto, přidáme ještě Achilla a Hectora, aktéry slavné trojské války.

neděle 16. července 2017

Ženská postava v období reálného a pseudostředověku

(Původní článek byl publikován 03. 05 2016)

            Korekce gramatiky: Eva Suchomelová


Žena v našem staro- a středověku měla svá práva a povinnosti, povětšinou spojené s rozením potomků. Ovšem v rámci tvoření pseudostředověkého fantasy není na škodu zapřemýšlet nad postavením žen v těchto světech. Velmi typické je totiž promítání současného pohledu na ženy do již zmiňovaných kulis.

EDIT: Autor článku bere jako středověk období, které nekončí objevením Ameriky, ale zrušením nevolnictví. Důvodem je absolutní závislost poddaného na majiteli půdy, včetně nemožnosti měnit místo pobytu. Tento stav trval od raného středověku, a proto jeho ukončení chápu jako přechod k moderní neboli současné době. Na území Čech tedy přichází s patentem Josefa II. roku 1781.Cersei Lannister ze Hry o trůny
v současnosti jedna z nejznámějších fantasy ženských postav